افتتاحیه برج اسپادانا

برج مسکونی اسپادانا بر مبنای نیازهای زندگی لوکس و مدرن طراحی ، وبااستفاده از مواد ومصالح شناخته شده و برند درحوزه ساختمان سازی و نظارت کامل در تمامی مراحل ساخت توسط تیمی حرفه ای از معماران و مهندسین برجسته ساخته شده است. تعداد اندک واحدهای مسکونی در این چنین ابعاد و اندازه ایست به بیان دیگر اختصاص تنها 2 واحد برای هرطبقه امتیازی منحصر به فرد از طرف سازنده برای ساکنین است که در نتیجه سهم بالا از زمین ، حداکثر ظرفیت استفاده از فضاهای اشتراکی و ممتاز این مجموعه مسکونی که در نوع خود کم نظیر است را در نهایت آسایش ساکنین به ارمغان می آورد، امکان طراحی و ساخت دکوراسیون اختصاصی توسط تیم حرفه ای از معماران به نام به همراه چشم اندازی رویایی از شهر مشهد از دیگر امتیازات  این برج زیبا و مدرن است 

عکس های مربوط به افتتاحیه

برای دیدن عکس های بیشتر کلیک کنید:

عکس های مربوط به دیزاین

برای دیدن عکس های بیشتر کلیک کنید:

طراحی دکوراسیون برج اسپادانا

برج مسکونی اسپادانا بر مبنای نیازهای زندگی لوکس و مدرن طراحی ، وبااستفاده از مواد ومصالح شناخته شده و برند درحوزه ساختمان سازی و نظارت کامل در تمامی مراحل ساخت توسط تیمی حرفه ای از معماران و مهندسین برجسته ساخته شده است. تعداد اندک واحدهای مسکونی در این چنین ابعاد و اندازه ایست به بیان دیگر اختصاص تنها 2 واحد برای هرطبقه امتیازی منحصر به فرد از طرف سازنده برای ساکنین است که در نتیجه سهم بالا از زمین ، حداکثر ظرفیت استفاده از فضاهای اشتراکی و ممتاز این مجموعه مسکونی که در نوع خود کم نظیر است را در نهایت آسایش ساکنین به ارمغان می آورد، امکان طراحی و ساخت دکوراسیون اختصاصی توسط تیم حرفه ای از معماران به نام به همراه چشم اندازی رویایی از شهر مشهد از دیگر امتیازات  این برج زیبا و مدرن است 

مشاعات برج مسکونی اسپادانا

برج مسکونی اسپادانا بر مبنای نیازهای زندگی لوکس و مدرن طراحی ، وبااستفاده از مواد ومصالح شناخته شده و برند درحوزه ساختمان سازی و نظارت کامل در تمامی مراحل ساخت توسط تیمی حرفه ای از معماران و مهندسین برجسته ساخته شده است. تعداد اندک واحدهای مسکونی در این چنین ابعاد و اندازه ایست به بیان دیگر اختصاص تنها 2 واحد برای هرطبقه امتیازی منحصر به فرد از طرف سازنده برای ساکنین است که در نتیجه سهم بالا از زمین ، حداکثر ظرفیت استفاده از فضاهای اشتراکی و ممتاز این مجموعه مسکونی که در نوع خود کم نظیر است را در نهایت آسایش ساکنین به ارمغان می آورد، امکان طراحی و ساخت دکوراسیون اختصاصی توسط تیم حرفه ای از معماران به نام به همراه چشم اندازی رویایی از شهر مشهد از دیگر امتیازات  این برج زیبا و مدرن است 

عکس های مربوط مشاعات

برای دیدن عکس های بیشتر کلیک کنید:

" برج اسپادانا، آرامش اینجــــــاست "

ما را در فضای مجازی دنبال کنید: